Türkiye Genel Vergi Takvimi - 2010


Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Mart 01/02/2010 01/03/2010 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2010 01/03/2010 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2010 01/03/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2010 01/03/2010 SSK (Ocak 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/02/2010 01/03/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Şubat 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/02/2010 01/03/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/02/2010 01/03/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/03/2010 09/03/2010 16–28 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/03/2010 10/03/2010 16–28 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 15/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 15/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 15/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 15/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 15/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 15/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 23/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/03/2010 23/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı\'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/03/2010 23/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  16/03/2010 24/03/2010 1–15 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/03/2010 24/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/03/2010 25/03/2010 2009 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  01/03/2010 25/03/2010 GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
  16/03/2010 25/03/2010 1–15 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 26/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı\'nın Ödemesi
  01/03/2010 26/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı\'nın Ödemesi
  01/03/2010 26/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/03/2010 26/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/03/2010 31/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2010 31/03/2010 Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2009 Yılına Ait Envanter Defterinin Kapanış Tasdiki
  01/03/2010 31/03/2010 SSK (Şubat 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/03/2010 31/03/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Mart 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/03/2010 31/03/2010 2009 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  01/03/2010 31/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/03/2010 31/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Nisan 01/04/2010 09/04/2010 16–31 Mart 2010 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/04/2010 12/04/2010 16–31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 15/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 15/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 15/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 15/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 15/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 15/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 26/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 26/04/2010 Ocak-Şubat-Mart 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 26/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 26/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 26/04/2010 Ocak- Şubat- Mart 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 26/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 26/04/2010 Ocak- Şubat- Mart 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 26/04/2010 2009 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  16/04/2010 26/04/2010 1–15 Nisan 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  16/04/2010 27/04/2010 1–15 Nisan 2010 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/04/2010 30/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2010 30/04/2010 2009 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
  01/04/2010 30/04/2010 SSK (Mart 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/04/2010 30/04/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Nisan 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/04/2010 30/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/04/2010 30/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Mayıs 01/05/2010 10/05/2010 16–30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 11/05/2010 16–30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/05/2010 14/05/2010 2010 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  01/05/2010 14/05/2010 2010 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  01/05/2010 17/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 17/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 17/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 17/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 17/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 17/05/2010 Nisan 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/05/2010 17/05/2010 2010 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/05/2010 17/05/2010 2010 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 24/05/2010 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
  01/05/2010 24/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/05/2010 24/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/05/2010 24/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/05/2010 24/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/05/2010 25/05/2010 1-15 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 26/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/05/2010 26/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/05/2010 26/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/05/2010 26/05/2010 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
  01/05/2010 26/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  16/05/2010 26/05/2010 1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/05/2010 31/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergilerinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2010 31/05/2010 2010 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi
  01/05/2010 31/05/2010 2010 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/05/2010 31/05/2010 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/05/2010 31/05/2010 Vergi Levhası Tasdiki
  01/05/2010 31/05/2010 SSK (Nisan 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/05/2010 31/05/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Mayıs 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/05/2010 31/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/05/2010 31/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/05/2010 31/05/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi


Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Haziran 01/06/2010 09/06/2010 16–31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemeler Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/06/2010 10/06/2010 16–31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 15/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 15/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 15/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 15/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 15/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 15/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
  01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
  01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 23/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/06/2010 23/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/06/2010 23/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/06/2010 24/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/06/2010 24/06/2010 1–15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
  16/06/2010 25/06/2010 1–15 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 25/06/2010 Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce Vergi Levhasını Tasdik Ettikleri Kişilerin Ad, Soyad ve Vergi Kimlik Numaralarına İlişkin Yapılacak Bildirim
  01/06/2010 28/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/06/2010 28/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
  01/06/2010 28/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/06/2010 28/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/06/2010 30/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2010 30/06/2010 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/06/2010 30/06/2010 SSK (Mayıs 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
  01/06/2010 30/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/06/2010 30/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
      Yazıcı Dostu Sayfa
Ayrıntılı Bilgi Formu
Hizmetlerimiz ve diğer konular hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.


Ad Soyad
:  
Firma Adı
:  
E-Mail :  
Telefon
:  
Şehir
:  
Mesaj
:  
        
Bu Sayfayı Arkadaşına Gönder
Sayfayı arkadaşınıza göndermek için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.


Ad Soyad
:  
Ark. Adı
:  
Ark. E-Mail
:  
Mesaj
: